Tietosuoja

OKOMI Tmi asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 19.2.2020

1. Rekisterinpitäjä

OKOMI Tmi
Yhteystiedot: Vakka 1 C 37, 04400 Järvenpää
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Outi Komi, p. 044 344 5277, info@okomi.fi
OKOMI on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai asiakkaan antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat asiakassuhteen hoitaminen ja laskutus sekä palveluista viestiminen ja markkinointi.

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
- Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
- Tiedot ostetuista palveluista/tuotteista.
- Palvelujen ostoon ja maksuihin liittyviä tietoja.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@okomi.fi
Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolain mukaan.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai sen aikana.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta OKOMIn ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

8. Käsittelyn kesto

OKOMI säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja OKOMIn välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

9. Henkilötietojen käsittelijät ja kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Asiakasrekisteriä käsittelevät OKOMIn työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä pääsääntöisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei tekninen toteutus tätä edellytä.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

OKOMI ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Evästeet

OKOMI kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Sivustoja koskeva tieto liittyy verkkosivuston kävijöihin, kuten käyttäjän selaamat sivut, käytetty selain ja käyttöjärjestelmä sekä mistä käyttäjä siirtyy OKOMIn sivustoille.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa kehittääksemme verkkosivustojamme asiakasystävällisiksi, helppo- ja nopeakäyttöisiksi vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja kohdistaaksemme heille kohdistettua sisältöä sosiaalisen median palveluissa. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Käyttäjä voi halutessaan estää selainta käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimelta ilmoituksen uusista evästeistä. Ohjeita evästeiden poistoon löytyy osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/ Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.